DWe use cookies on our Web sites to help you use our services more easily and to help us track certain statistical information. More info
Pharmacovigilance

Risikovurdering og nytteværdi

„Mediconomics“ er en kombination af „Medicine“ og „Economy“!

Mediconomics arbejder ud fra en høj faglig kompetence og i henhold til gældende farmaceutisk europæisk og nordamerikansk lovgivning og kodeks indenfor sundhedssektoren med fagligt speciale i Health Technology Assessment og Outcome Research. Dokumentation af produktets UPS sker i henhold til tysk sociallov V (§ 35a) og seneste tysk lægemiddellovgivning (AMNOG). I vores medicinske marketing tilbyder vi rådgivning om marketing/salg og procedurer for håndtering af bivirkninger og tilbagekaldelser mv.

Vi hjælper med udvikling af marketingplaner og kvalitative markedsanalyser samt ved realising af potentialeberegninger. Med vores ekspertise sikrer vi market access i prælanceringsplanen med fokus på det europæiske eller nordamerikanske Orphan Drug marked.

Mediconomics sikrer optimale ressourcer og bæredygtig finansiering. Vi foretager segmentering af relevante salgsoplysninger og følger produktet fra start til den succesrige markedsautorisation.

Vores venlige, internationale og flersprogede medarbejdere arbejder effektivt og driftsikkert for din produktlancering.