Lægemidler og medicoprodukter

Lægemidler og medicoprodukter

Efter den indledende prækliniske fase koordinerer Mediconomic GmbH den efterfølgende kliniske proces af potentielle produkter: klinisk forskning (fase I-IV), projektledelse, elektronisk datastyring, medical writing og lægemiddelovervågning. Vi varetager såvel enkelte delopgaver som management af hele udviklingsprocessen. I tæt dialog med kunden udarbejder vi et individuelt tilpasset og optimeret udviklingskoncept.

Udarbejdelse af marketingautorisation hører til vores daglige arbejdsopgaver. Stigende krav om dokumentation/afrapportering i relation til vurdering af potentielle medikoprodukter er et væsentligt arbejdsområde, der skal kunne realiseres indenfor en økonomisk forsvarlig tidsramme. For sikre styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne uden at skulle investere i flere arbejdstimer, kan Mediconomics GmbH sikre korrekt klassificering og claims, optimeret dokumentation/rapport, klinisk forskning eller hele produktudviklingen.