DWe use cookies on our Web sites to help you use our services more easily and to help us track certain statistical information. More info
Medical Writing

Medical Writing og medicinsk dokumentation

Videnskabelig dokumentation/rapportering skal være præcis, utvetydigt formuleret og letlæselig. Vores eksperter råder over nøje og dybdegående erfaring med formidling og fortolkning af klinisk data. Yderligere spørgsmål og suppleringer bliver dermed overflødiggjort.

Der spares tid og penge i projektforløbet:

  • Koordinering af tekniske filer og afrapportering
  • IMPD
  • IB
  • Overvågningsplan
  • Udarbejdelse af rapport/dokumentation
  • Registreringsfiler: eCTD/CTD