Klinisk forskning

Klinisk forskning

For et stort antal sygdomme findes der i dag stadig ikke nogen tilfredsstillende behandlinger. Prækliniske lægemidler og medikoprodukter bliver testet for virkning, bivirkninger og sikkerhed i kliniske studier. Foruden det medicinske hensyn har en farmaøkonomisk evaluering i form af cost-benefit-forholdet også afgørende betydning for udvikling af nye innovative medikoprodukter.

Mediconomics GmbH varetager gerne delelementer i eller hele projektforløbet under den kliniske produktudvikling som f.eks. autorisationsansøgning, projektledelse, monitering, statistisk analyse og clinical study report.

Vores viden og erfaring sikrer dine fremskridt.

  • fase I-IV
  • Full service