DWe use cookies on our Web sites to help you use our services more easily and to help us track certain statistical information. More info
Klinisk forskning

Klinisk forskning

For et stort antal sygdomme findes der i dag stadig ikke nogen tilfredsstillende behandlinger. Prækliniske lægemidler og medikoprodukter bliver testet for virkning, bivirkninger og sikkerhed i kliniske studier. Foruden det medicinske hensyn har en farmaøkonomisk evaluering i form af cost-benefit-forholdet også afgørende betydning for udvikling af nye innovative medikoprodukter.

Mediconomics GmbH varetager gerne delelementer i eller hele projektforløbet under den kliniske produktudvikling som f.eks. autorisationsansøgning, projektledelse, monitering, statistisk analyse og clinical study report.

Vores viden og erfaring sikrer dine fremskridt.

  • fase I-IV
  • Full service